Obowiązek informacyjny klienta

Lanyards group
AMGS logo – new – kolor – 1
Grupafolie
Smartgift
Battechnik

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMGS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Polsce, 80-416 Gdańsk, Al. Generała Józefa Hallera 134/223, NIP 5833278093, REGON: 368996951.

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail iod@amgsgroup.com.

Państwa dane osobowe przetwarzane w Lanyards group, mogły zostać pozyskane na różne sposoby. Najprawdopodobniej zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku ze złożeniem przez Państwa zamówienia, zawarciem umowy, jak i w trakcie wykonywania umowy. Jednakże, Lanyards group, w przypadkach zgodnych z prawem, przetwarza również dane osób pozyskane w inny zgodny z prawem sposób, np. z ogólnodostępnych źródeł, lub jeśli zostali Państwo wskazani jako osoby kontaktowe przez podmiot zainteresowany współpracą.

Są one przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcia i realizacji umowy
2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań oraz zabezpieczeniu przychodów
3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
4. spełniania obowiązku prawnego
5. archiwizacji
6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

Dodatkowo, jeśli tak wynika ze zgód jakie od Państwa pozyskaliśmy lub pozyskamy w przyszłości, Państwa dane mogą być wykorzystywane do:

8. prowadzenia działań marketingowych, w tym proponowania naszych produktów i usług, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Możesz wyrazić taką zgodę tutaj

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest co najmniej jedna z poniższych:
1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Naszym podwykonawco i kontraktorom (podmiotom przetwarzającym) w związku z umową
2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym (np. Policji)
4. Biurom informacji gospodarczej.
5. Organom egzekucyjnym
6. Firmom kurierskim, które będą dostarczać do Państwa przesyłki.
7. nabywcom wierzytelności
8. Kancelariom prawnym, które nas wspierają w związku z umową

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to z zawartej umowy (np. jeśli chcieliby Państwo abyśmy wysłali zamówienie do takiego państwa), lub jeśli zapewniają one odpowiedni poziom zabezpieczeń

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Lanyards group do przetwarzania danych przez określony czas,
2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Lanyards group,
3. okres na jaki została udzielona zgoda

Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych, mają Państwo prawo do:
1. dostępu do danych osobowych
2. sprostowania danych,
3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lanyards group, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora 80-416 Gdańsk, Al. Generała Józefa Hallera 134/223, z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres mailowy iod@amgsgroup.com.

phone icon phone icon

Podaj swój numer!

Oddzwonimy w 5 minut

Twój numer nie będzie użyty do celów marketingowych.

Dziękujemy za widomość, oddzwonimy w
Proszę czekać, wszyscy pracownicy są aktualnie zajęci.

Wyślij wiadomość do naszego konsultanta